Home (backup)

De cultuursector komt in actie voor de inwoners van Oekraïne.

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseerde het culturele veld weekend 4, 5 en 6 maart verschillende activiteiten.

Maar ook na het weekend van 4 tot en met 6 maart blijft de nood voor de inwoners van Oekraïne bestaan. De activiteiten en inzamelingen vanuit onze sector die ook na daarna worden ondernomen om hen te steunen, werden onder de noemer #hArtforUkraine voortgezet tot 31 maart.

In de kern had deze campagne tot doel om mensen samen te brengen, solidariteit te tonen en troost te bieden. Velen kozen daarbij ook om geld in te zamelen voor Giro555. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om ook een financiële bijdrage te doen, en sommigen hebben zelf een bestemming voor de donaties gekozen, hetgeen wij uiteraard ook toejuichen. Met de opbrengsten levert de culturele sector een belangrijke bijdrage aan de acute steun die nodig is bij zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die achter blijven.

Met ingang van april krijgt de campagne een nieuwe focus en gaat deze zich richten op hoe onze sector een bijdrage kan leveren aan de opname van (Oekraïense) vluchtelingen in onze samenleving. Lees daarover hieronder meer.

#🧡rtforUkraine #hArtforUkraine

VERVOLG VAN DE CAMPAGNE

De campagne 🧡rt for Ukraine heeft gedurende de hele maand maart gelopen. In totaal meldden zich bijna 300 initiatieven van allerlei soorten en grootten, die ons keer op keer diep hebben geraakt. Van filmvertoningen, benefietvoorstellingen en vele donaties, tot speciale teken- en fotografielessen, verlichte gebouwen en aandacht op social media. En de VriendenLoterij heeft een deel van de organisatiekosten op zich genomen. Dit alles heeft bijgedragen aan een breed gedragen gevoel van saamhorigheid en solidariteit van onze sector, en de geweldige kracht van kunst en cultuur om mensen samen te brengen en troost te bieden.

We houden dit gevoel graag vast in een volgende fase van de campagne, bijvoorbeeld door vanuit onze sector een bijdrage te leveren aan de opname van vluchtelingen in onze samenleving. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zoals mensen uit Oekraïne) kunnen volledig deelnemen aan de maatschappij. Daar hoort ook cultuur bij.

Onder de noemer van hArtforUkraine willen we culturele organisaties aanmoedigen om vluchtelingen toegang te bieden tot hun aanbod en faciliteiten, zowel voor passieve als actieve cultuurbeleving, als voor professionele uitvoering door gevluchte kunstenaars.

We vragen daarom onze leden, nieuwsbrieflezers en eerdere deelnemers aan de campagne om ideeën en initiatieven, zodat we de voorbeelden kunnen verzamelen op deze pagina ter inspiratie van anderen en voor vluchtelingen om te vinden. Zo roepen we bijvoorbeeld culturele instellingen die werkplekken aan kunnen bieden op om zich te melden bij Refugeehelp.nl

Ook horen we graag welke knelpunten men ervaart bij het organiseren van deze initiatieven om het met het ministerie van OCW en DutchCulture bespreken.

HOE KAN IK ALS CULTURELE ORGANISATIE MEEDOEN?

Organiseer een benefiet bijeenkomst
Culturele organisaties kunnen een deel van de opbrengst van een activiteit of van een dag tijdens het aankomende weekend 4, 5 en 6 maart doneren aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de inwoners van Oekraïne. Lees hier meer over het proces van doneren.

Ook iets organiseren? Laat het ons weten via dit formulier.

Verlicht je gebouw in blauw geel
Indien mogelijk kies dan ook binnen het gebouw voor blauw en geel licht bij het moment van bezinning.

Communiceer onze centrale boodschap
Vermeld bij binnenkomst (via een bord of flyer) het centrale statement en de aankondiging van de speciale aandacht voor Oekraïne dit weekend.

Creëer een moment van bezinning vlak voor de bijeenkomst begint.

Kijk hier voor voorbeeld teksten en beeldmateriaal om de centrale boodschap door het hele land te versterken.

IK BEN GEEN INSTELLING OF ORGANISATIE, WAT KAN IK DOEN?

We moedigen alle culturele en creatieve organisaties en hun medewerkers aan om ook zelf acties te bedenken en zich aan te sluiten bij deze campagne. Denk ook aan kunstbeoefening, cultuureducatie, amateurkunst etc. Zie ook de actie op social media van de musea ‘Schoonheid als reactie op de lelijkheid’. Of bijvoorbeeld organisaties die overwegen om het Oekraïense volkslied te spelen of te zingen.

Of ga langs en ondersteun lokale instellingen die zich in zetten, en deel zo veel mogelijk via social media de hasthags: #rtforUkraine, #hArtforUkraine

HOE KAN IK DONEREN EN WAAR GAAT HET GELD NAARTOE?

We vragen deelnemende culturele organisaties een deel van de opbrengst van een activiteit of van een dag te doneren aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de inwoners van Oekraïne. Om bij te houden hoeveel er via deze campagne wordt opgehaald vragen we deelnemende organisaties op twee manieren hun donaties over te maken:

1) met iDeal via deze speciale link, waarvoor ook een speciale QR-code is ontworpen die bijvoorbeeld op flyers of posters kan worden geprint.

2) door de donaties o.v.v. ‘hArtforUkraine‘ direct over te maken aan Giro 555. Gebruik hiervoor IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55, t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.

Lees hier meer over de samenwerking van de 11 hulporganisaties.

VEEL GESTELDE VRAGEN

In de Google Drive vind je een Q&A document waar we veel gestelde vragen bijhouden, zoals wat er wel en niet kan als je subsidie ontvangt, en hoe het zit met btw.

De Taskforce culturele en creatieve sector neemt op verzoek van velen het initiatief voor de actie #🧡rtforUkraine | #hArtforUkraine

Voor pers: centrale woordvoering vanuit Kunsten ’92: Jan Zoet en Marianne Versteegh,
via 0652667719 | info@kunsten92.nl

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de VriendenLoterij.