De cultuursector komt in actie voor de inwoners van Oekraïne.

Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseerde het culturele veld weekend 4, 5 en 6 maart verschillende activiteiten.

Maar ook na het weekend van 4 tot en met 6 maart blijft de nood voor de inwoners van Oekraïne bestaan. De activiteiten en inzamelingen vanuit onze sector die ook na daarna worden ondernomen om hen te steunen, werden onder de noemer #hArtforUkraine voortgezet tot 31 maart.

In de kern had deze campagne tot doel om mensen samen te brengen, solidariteit te tonen en troost te bieden. Velen kozen daarbij ook om geld in te zamelen voor Giro555. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om ook een financiële bijdrage te doen, en sommigen hebben zelf een bestemming voor de donaties gekozen, hetgeen wij uiteraard ook toejuichen. Met de opbrengsten levert de culturele sector een belangrijke bijdrage aan de acute steun die nodig is bij zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die achter blijven.

Met ingang van april krijgt de campagne een nieuwe focus en gaat deze zich richten op hoe onze sector een bijdrage kan leveren aan de opname van (Oekraïense) vluchtelingen in onze samenleving. Lees daarover hieronder meer.

#🧡rtforUkraine #hArtforUkraine

Wie deden er mee?

Honderden organisaties, van kleine culturele ondernemingen tot musea, deden mee aan #hArtforUkraine. Ze hebben meer dan 350 evenementen georganiseerd om de aandacht te vestigen op de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Lees hier de lijst met activiteiten & organisaties.

De Taskforce culturele en creatieve sector neemt op verzoek van velen het initiatief voor de actie #🧡rtforUkraine | #hArtforUkraine

Voor pers: centrale woordvoering vanuit Kunsten ’92: Jan Zoet en Marianne Versteegh,
via 0652667719 | info@kunsten92.nl

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de VriendenLoterij.